Retourvoorwaarden

U heeft de mogelijkheid om af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen en de producten terug te sturen cf de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht op retour.

Best dat u even met ons contact opneemt via whatsapp 0032488701182, zo kunnen we u persoonlijk verderhelpen. 

De producten moeten door de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking samen met factuur of pakbon (of leesbare copie) teruggestuurd worden naar: BereVini.com Silvesterdennenlaan 16, 2390 Oostmalle.

De goederen moeten onverwijld voor verstrijken van de 14 dagen na beslissing tot uitoefenen herroeprecht door de koper aan de verkoper worden overhandigd/geleverd. De terugbetaling van de aankoopsom van de goederen kan gebeuren via bankoverschrijving en dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst van de goederen door de verkoper.

In zoverre de koop gedaan werd via een tegoedbon of kortingbon, kan de terugbetaling eveneens gebeuren via een tegoedbon van het betreffende bedrag.

Bij beschadiging van de goederen of gebruikssporen zal de verkoper de koper hiervan inlichten. De vastgestelde waardevermindering wordt afgehouden van de terug te betalen som. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop van producten voor niet-beroepsmatige doeleinden. U kan voor retournering gebruik maken van de retourneren knop van onze webshop (dit is het makkelijkst) of u kan het ook offline regelen. Gebruik dan onderstaand formulier: 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
Aan BereVini.com, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Malle, info@berevini.eu
"Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
- Naam/Namen consument(en) 
- Adres consument(en) 
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
- Datum (*) 
Doorhalen wat niet van toepassing is."